Agressie, bij MADURO. gebruiken we de definitie van therapeut Peter Spelbos: ‘Agressie is gedrag dat iemand inzet om iets kapot te maken, een ander schade te berokken en/of duidelijk te maken wat hij wel of niet wil.

Maar waarom zijn mensen eigenlijk agressief? 

Iemand die agressief is kan daar nogal eens baat bij hebben. Dat klinkt misschien vreemd, we leggen het uit. Agressie is vaak aangeleerd gedrag. Iemand heeft geleerd dat met het vertonen van bepaald gedrag bepaalde resultaten worden behaald. Dit geldt dus ook voor agressie, wanneer iemand gemerkt heeft het juiste resultaat te behalen bij het vertonen van agressief gedrag, zal hij of zij dit vaker inzetten.

Afschuiven

Agressie is ook een manier om schuld proberen af te schuiven. Agressie verplaatst het probleem vaak van ‘ik’ naar ‘jullie’ of ‘jij’. Het is immers makkelijk jezelf te overtuigen dat jijzelf niet het probleem bent door de schuld bij anderen neer te leggen. Dit gedrag komt veelvuldig voor bij interacties met bijvoorbeeld klanten, debiteuren en verdachten.  Discussie in dat soort situaties leiden vaak tot onproductieve ‘welles-nietes’ of ‘jij-tegen-mij’ confrontaties.

Daarnaast is het fysiologisch gezien simpelweg makkelijker om agressief te worden dan om rationeel te blijven. Het limbische brein, waar de emoties zitten die agressie kunnen opwekken, is vele malen makkelijker en sneller te activeren dan het neocortex brein waar de ratio huisvest. Daarom is het voor de meeste mensen vaak makkelijker om ‘uit de slof te schieten’ dan om rustige en rationele overwegingen te blijven maken. Hoe vaak excuseren wij onze eerste, emotionele reactie niet met ‘O, sorry… zo had ik het niet bedoeld…’Dat komt omdat een emotionele reactie voor het brein gemakkelijker en sneller te produceren is dan een rationele beheerste reactie. Helemaal wanneer iemand door opvoeding en/of omgeving langdurig een slecht voorbeeld heeft gehad en daardoor soms niet beter weet, kan hierdoor de agressieve reactie vaker de boventoon voeren, wat productieve interactie met anderen soms erg moeilijk maakt. 

Wil je meer weten over agressie en veiligheid? Neem dan contact met ons op.

Categories: Veiligheid