‘Weerbaarheid: een dynamisch proces van het handhaven van positieve en effectieve coping strategieën bij tegenslagen.’ Een korte uitleg van deze definitie vind je in de blog van vorige week. Vandaag gaan we dieper in op het woord coping. 

Coping is een begrip die veel wordt gebruikt in de psychologie. Het betekent letterlijk; omgaan met. En wordt voornamelijk gebruikt wanneer we het hebben over omgaan met problemen en stress. De manieren hoe een persoon omgaan met deze problemen en stress noemen we coping strategieën. Iedere persoon heeft zo zijn of haar eigen voorkeur strategieën waar deze persoon naar ‘grijpt’ in stressvolle situaties. 

We maken onderscheid tussen probleemgerichte- en emotiegerichte coping. Waar de één een voorkeur heeft voor het oplossen van een probleem, heeft de ander de voorkeur gevoelens die het probleem veroorzaakt te veranderen. De voorkeur die iemand heeft bepalen veel in de keuze van de coping strategie. Een aantal van deze strategieën zijn:

  1. Vermijding. Bij deze strategie loop je weg van het probleem of doe je alsof het probleem er niet is.
  • Actief aanpakken. Je gaat opzoek naar de oorzaak van het probleem en probeert deze vervolgens op te lossen.
  • Sociale steun. Je vraagt hulp van anderen. Dit door emoties en gedachten bij ze te uiten en/of te vragen naar mogelijke oplossingen.
  • Gedachten veranderen. Je gaat aan de slag met gedachten die behoren tot het probleem. Zo relativeer je bijvoorbeeld de stressvolle gedachten om te kalmeren. 

Er zijn nog veel meer coping strategieën, Iedere strategie kent zo zijn eigen voor- en nadelen. Zo zorgt vermijding vaak niet voor het oplossen van een probleem maar kan het je wel helpen te kalmeren. Bedenk voor jezelf eens wat de voor- en nadelen zijn van de andere drie strategieën. En denk eens na over je eigen coping strategieën. Wij zijn benieuwd.

Categories: Weerbaarheid