conflict.jpg

Onze diensten

alles voor het bereiken van jullie volledige potentie

Teambuilding

Samen zoveel meer dan alleen

Ieder persoon is uniek. Hoe wij ons gedragen word gevoed vanuit veel factoren. Voorbeelden hiervan zijn onze cultuur, opvoeding en persoonlijkheid, maar ook ervaringen en humeur. Deze diversiteit maakt dat mensen elkaars gedrag en bedoelingen soms maar moeilijk kunnen begrijpen. Dit kan leiden tot frustratie en conflict in een team. In deze training presenteren wij methodes die helpen om inzicht te krijgen in wie jij bent en met wie je te maken hebt.
Vervolgens geven wij handvaten om hier zo effectief mogelijk mee om te gaan. Zo leren ze hun communicatie en omgang beter af te stemmen op de behoefte van de ander. Dit alles realiseert een synergie om als team veel sneller en prettiger het gewenste doel te bereiken.

Verzuimbeheersing

Verzekerd duurzame inzetbaarheid voor kostbare mensen

In de huidige snelle maatschappij is verzuim als gevolg van een burn-out een serieus risico. Het terugdringen en voorkomen van verzuim verbetert het welzijn van medewerkers en bespaart vaak hoge kosten. Een goed verzuimbeleid is daarom een cruciaal onderdeel van uw personeelsbeleid. Maar waar velen stoppen bij termen als ziekte en afwezigheid, kijken wij naar onderliggende (dieperliggende o.g.) oorzaken van het verzuim. Zitten medewerkers wel op de goede plek of in de juiste rol? Welke rol spelen hun gevoelens en gedachten? Wat is de efficiëntie van de huidige werkprocessen? En hoe is het met de mentale weerbaarheid? Wij helpen jullie om dit overzichtelijk te krijgen. Vervolgens helpen wij om door middel van coaching en advies stappen te maken richting een duurzame inzetbaarheid van jullie medewerkers.

Conflictbemiddeling

Wij zijn geen rechters maar begeleiders naar zelfinzicht

In iedere werkomgeving komen confrontaties voor. Meestal zijn dit situaties waar mensen onderling prima uitkomen. Komen partijen er niet uit, dan kan een van onze neutrale en 100% vertrouwelijke mediators uitkomst bieden. Waar discussies vaak vastlopen op een verschil in zienswijze, kijken wij naar de onder liggende oorzaken van het meningsverschil. Vaak komen partijen maar moeilijk tot elkaar omdat er verschillen zijn in de onderlinge (privé)omstandigheden, persoonlijkheden en manieren van denken. Door deze factoren mee te nemen kweken wij wederzijds begrip en waardering, waardoor de weg naar een win-win oplossing wordt vrijgemaakt. Hierdoor kunnen partijen na het initiële conflict vaak (weer) productief met elkaar overweg.

Maatwerk

Als het eigenlijk niet kan, kunnen wij het toch

Hoewel wij uiteenlopende trainingen en diensten verzorgen hebben wij altijd één doel voor ogen: helpen van mensen, teams en organisaties om hun volledige potentie te bereiken. Wellicht ben je enthousiast geworden over wat je over ons hebt gehoord maar heb je voor jouw wensen geen passende oplossing gevonden binnen ons aanbod. Graag nemen wij samen met jou jouw wensen (behoeften) door, zodat wij een oplossing op maat kunnen maken. Bij ons is vrijwel alles mogelijk en wanneer specifieke expertises buiten ons vakgebied liggen, schakelen wij experts in om ons team te versterken. Zo garanderen wij dat je altijd krijgt wat je van ons verwacht, namelijk de allerhoogste kwaliteit voor jouw organisatie.