Verplaatsen in de ander, leer luisteren en waarnemen. Breng je verhaal op een positieve manier en ga echt met elkaar in gesprek. Communicatie is meer dan vertellen wat jij zegt.

Wil jij met jouw organisatie de onderlinge communicatie verbeteren? Neem dan contact met ons op.

Interculturele communicatie

Nederland staat bekend om zijn multiculturele samenleving. Dit brengt ons soms wat uitdagingen op het gebied van communicatie.

Onze training is gericht op het oog hebben voor elkaars kwaliteiten wat een positieve uitwerking heeft op de onderlinge samenwerking.

Persoonlijkheden

Ieder persoon is uniek. Hoe wij ons gedragen wordt gevoed door veel factoren. Voorbeelden hiervan zijn onze cultuur, opvoeding en persoonlijkheid, maar ook ervaringen en humeur. Deze diversiteit maakt dat mensen elkaars gedrag en bedoelingen soms maar moeilijk kunnen begrijpen.