Het aanpakken van multiculturele uitdagingen 

In de wereld waarin wij leven zien we steeds meer verschillende culturen, mensen en achtergronden samensmelten. Dit zorgt soms voor uitdagingen, o.a. op het gebied van communicatie. Verschillen zoals cultuur, religie en taal bepalen voor ieder individu zijn of haar culturele identiteit. In de training interculturele communicatie gaan wij hier verder op in.

Tijdens de training interculturele communicatie richten wij ons op het oog hebben voor elkaars kwaliteiten. Dit met als doel een positieve uitwerking te hebben op onderlinge samenwerking. In een veilige omgeving behandelen we onderwerpen als onderlinge interactie en samenwerking (zowel intern als extern). Gedurende de training brengen wij verdere behoeften in kaart. 

De cultuurdimensies van Hofstede vormt een belangrijke lijn in deze training. Zo zullen we behandelen welke dimensies er zijn en hoe deze voor uitdagingen kunnen zorgen. Ook maken we een koppeling met de dimensies binnen jullie organisatie. 

“Oog hebben voor elkaars kwaliteiten is het fundament voor positieve en begripvolle communicatie”

-Leroy Maduro

Heb je vragen of wil je meer weten over de training interculturele communicatie?

Wij helpen je graag verder.