Een man rijdt met zijn zoon over de snelweg. Ze krijgen een tragisch ongeluk. De vader overlijdt ter plaatse. De zoon wordt met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wanneer de jongen op de operatietafel ligt, komt de chirurg binnen. Die roept verschrikt uit: ‘Oh nee, dat is mijn zoon!’

Kom jij eruit? Het antwoord vind je onderaan.

Onbewust delen we mensen in verschillende groepen in, dit noemen we categorisatie. Vooroordelen zijn gebaseerd op deze categorisatie. Op basis van deze categorisatie kan discriminatie ontstaan. Bewustwording van je vooroordelen kan je helpen discriminatie tegen te gaan.

ABC-model

Een vooroordeel is de attitude (ook wel: houding) die iemand heeft tegenover een bepaalde groep of tegenover één individueel lid van die groep. Een attitude wordt gevormd aan de hand van drie onderdelen (Het ABC-model):

Affect (voelen): Het gevoel dat bij iemand wordt opgeroepen bij het zien van iemand. Bijv. Ik heb vertrouwen in een man als leider.

Behaviour (gedrag): Dit is de manier waarop de attitude die we hebben invloed heeft op ons gedrag. Bijv. Ik doe wat me verteld wordt door deze mevrouw.

Cognition (denken): De kennis of overtuiging die je hebt over iemand. Ik geloof dat vrouwen beter zijn in geschiedenis dan mannen.

Vooroordelen worden vaak overgedragen van generatie op generatie. Daarnaast zoeken we naar de informatie wat we willen weten. En vinden we, wat we vinden. Dit maakt dan ook dat het vaak lastig is je vooroordelen te herkennen, laat staan te veranderen.

En… kon jij eruit komen? Dacht je dat het kind geadopteerd was of twee vaders als ouders heeft? Waarom heb je dan niet gekozen voor het meest voor de hand liggende antwoord: de chirurg is de moeder. We hebben allemaal vooroordelen. 

In de volgende blog gaan we aan de slag met vooroordelen. 

Vragen over het blog? Neem dan gerust contact met ons op.

Categories: Cultuur