Word jij ook blij van de pannenzegels in de supermarkt? Of de spaarzegels van een tankstation? Of airmiles bij het vliegen? En waarom zou je nee zeggen tegen deze dingen, want als echte Nederlander pak je toch aan wat gratis is. Sparen, iets wat hoort bij de Nederlandse cultuur. Wat is cultuur eigenlijk? We leggen het je uit in deze blog. 

Cultuur is een groep mensen met dezelfde waarden, normen en gewoonten. Cultuur bestaat uit dingen die we doen, dingen die we maken, ideeën die we hebben en tradities waar we aan mee doen. Cultuur is bijvoorbeeld de taal die we spreken maar ook de dingen die we eten en de manier waarop we ons kleden. Kort gezegd is cultuur een vorm van betekenisgeving.

De cultuur die in een land overheerst noemen we de dominante cultuur. Binnen deze dominante cultuur bestaan subculturen, kleine groepjes die naast deze dominante cultuur bestaan. Subculturen hebben ook weer hun eigen cultuur. Je behoort dus tegelijkertijd tot verschillende culturen. Denk bijvoorbeeld aan de culturen in een gemeente, de sportclub of het werk. Naast dominante en subculturen hebben we ook tegenculturen. Een cultuur die zich verzet tegen de dominante cultuur. 

Een cultuur wordt van generatie op generatie doorgegeven. Sommige onderdelen van een cultuur houden dan ook lang stand. Het duurt bijvoorbeeld jaren om bepaalde tradities binnen een cultuur te veranderen. Ook zijn er onderdelen in een cultuur die makkelijker kunnen veranderen, dit doordat de omgeving waarin je zit hier veel invloed op heeft. Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop je je kleed. 

Zoals benoemd kent ook een organisatie een bepaalde cultuur. Wanneer deze subcultuur goed samengaat met jouw dominante cultuur is er niets aan de hand. Wanneer de dominante cultuur van jouw land niet samengaat met de subcultuur van een organisatie kunnen er echter moeilijkheden ontstaan. 

Categories: Cultuur