Als MADURO. vinden wij het belangrijk om de juiste leertheorieën toe te passen, want de juiste theorie zorgt voor de juiste training. Zo hebben wij de in onze ogen belangrijkste leertheorieën onderzocht en verwerkt in het online leerplatform. Hieronder lichten we deze deze leerprincipes toe, dit om meer inzicht te geven in de effectiviteit van het online leerplatform. 

Distributed practice 
Deze theorie beschrijft het verspreiden van studietijd in plaats van het zogenoemde ‘blokken’. Hierdoor kun je je aandacht meer houden bij hetgeen dat je leert waardoor je de stof beter wordt onthoudt. 

Een learning experiences op het platform duurt maximaal 10 minuten. Op deze manier zorgen wij ervoor dat de onderwerpen makkelijk worden verspreid. Zo ben je niet te lang achter elkaar bezig waardoor je aandacht niet verslapt.   

Practice testing 
Hieronder verstaan we het actief ophalen van informatie uit je lange termijn geheugen. Dit stimuleren we door bijvoorbeeld het geven van oefenvragen of het laten toepassen van geleerde informatie in een opdracht of in de praktijk. 

De opgedane informatie binnen de ene learning experience wordt toegepast in de daaropvolgende learning experience. Zo zorgen we voor herhaling van de informatie wat ook weer leidt tot het beter vasthouden van het geleerde.  

Leervoorkeuren 
De verschillende leervoorkeuren stelt dat er vijf manieren zijn van leren, waarbij elk individu een eigen profiel van leervoorkeuren kent. Iedereen heeft zo een eigen manier van leren dat het best bij hem of haar past. 

Het online leerplatform kent een grote diversiteit aan manieren van informatievoorziening. Dit om te zorgen dat het voor iedereen passend is. Voorbeelden hiervan zijn video’s, animaties, artikelen, e-learnings, puzzels en opdrachten. 

70:20:10 leermodel 
Dit model stelt dat 70% van het leren gebeurt in de werkpraktijk, 20% door interactie met anderen en 10% door formele leertrajecten.  

Omdat het grootste gedeelte van het leren dus in de werkpraktijk gebeurt koppelen we de verschillende onderwerpen aan de praktijk. Dit doen we door middel van opdrachten. Ook maken we gebruik van leren door middel van interactie. Dit bereiken we door verschillende opdrachten te geven die je met collega’s kunt doen.  

Categories: M12