Gedachten leiden tot bepaald gedrag. Wanneer je bijvoorbeeld in de auto zit bepalen jouw gedachten of je wel of niet voor de tegemoetkomende auto kunt gaan. Hoe meer auto je rijdt hoe makkelijk je deze keuze kunt maken. Gedachten worden namelijk o.a. gevormd door de eerdere ervaringen met gelijke situaties.

Gedachten kunnen dus ontzettend functioneel zijn, ze kunnen je waarschuwen voor bepaald gevaar, voorspellen wat er in een situatie zou kunnen gebeuren of je helpen bij het maken van een lastige keuze. Helaas zijn niet alle gedachten functioneel. Gedachten die leiden tot abnormaal of niet werkend gedrag noemen we disfunctioneel gedrag. Dit kan zijn; ongezond eten, geen nee kunnen zeggen, vaak te laat komen etc. Dit disfunctionele gedrag kunnen we veranderen door het aanpakken van deze gedachten. Een mooie tool die je hierbij kan helpen is het G-schema. 

In het G-schema staan de vijf G’s centraal: 

Gebeurtenis Wat gebeurde er, waar, met wie, wanneer?

Bijvoorbeeld: Over twee dagen heb ik een presentatie voor een project. Ik heb deze presentatie zelf aangenomen, ik kom er nu alleen achter dat het erg lastig gaat worden. Een collega vraagt aan mij hoever ik ben met de presentatie.

Gedachten: Wat dacht ik, wat ging er door mijn hoofd?

Bijvoorbeeld: Als ik eerlijk vertel hoe het ervoor staat is mijn collega teleurgesteld. Wat ben ik toch een kluns dat ik het iedere keer zover laat komen. Die presentatie had ik beter nooit aan kunnen nemen. De presentatie gaat nooit worden wat het had moeten zijn.

Gevoelens: Wat voelde ik, welke emoties had ik?

Bijvoorbeeld: Ik word best verdrietig van het idee dat de collega teleurgesteld in mij is. Daarnaast ben ik boos op mezelf. 

Gedrag: Wat deed ik, hoe reageerde ik?

Bijvoorbeeld: Ik heb gezegd dat ik ermee bezig was en dat het de goede kant op gaat.

Gevolg: Wat was het gevolg van mijn gedrag?

Bijvoorbeeld: Het gevolg is dat er niets is veranderd en ik stress voel omdat het lastig wordt de presentatie nog op een normaal niveau te presenteren. 

Wanneer je het G-schema in hebt gevuld kun je stilstaan bij de gedachten die je hebt opgeschreven. Zijn deze bijvoorbeeld reëel? Zou je er ook op een andere manier naar kunnen kijken? En waar komt het door dat je er zo over denkt?

Het uitdagen en ombuigen van deze gedachten kan helpen bij het veranderen van disfunctioneel gedrag.

Wil je meer weten over het veranderen van gedrag? Neem dan contact met ons op.

Categories: Vitaliteit